فروش شرکت رتبه ۵ آب و ابنیه

۴ سال اعتبار رتبه و ۲ سال وکالت مهندسین

شرکت سهامی خاص و صفر کیلومتر

شرکت قابل انتقال به سایر استان ها در کمترین زمان ممکن

شرکت ثبت تهران و شهرستان

اخذ توکن و ایمنی

خرید شرکت/فروش شرکت/رتبه ۵ ابنیه/رتبه ۵ نیرو/رتبه ۵ راه/رتبه ۵ تاسیسات/رتبه ۵ کشاورزی/رتبه ۵ آب/رتبه پیمانکاری/رتبه عمرانی

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت رشت
رتبه
  • 5