شرکت دو رشته ای دارای دو گرید ۵ آب و ۵ تاسیسات تجهیزات

سهامی خاص

بدون کارکرد

ثبت سال ۱۴۰۰ به فروش میرسد

شرکت قید شده بدون بدهی و بدون کارکرد میباشد.

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده قرارداد
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت کیش
رتبه
  • 5