واگذاری و فروش شرکت رتبه ۵ ابنیه و نفت و گاز

دارای ۴ سال اعتبار کارتکس و ۲ سال مهندس می باشد

شرکت تازه تاسیس و رتبه تازه صدور 

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • مورد نیاز است
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت کرج
رتبه
  • 5