واگذاری شرکت جهت شرکت در مناقصات

سهامی خاص

۵ نفت و گاز

فروش شرکت بدون کارکرد

شرکتهای ثبت شده در ساجار و ساجات

اعتبار دار از سازمان برنامه و بودجه کل کشور

انجام صورتجلسات تغییرات و نقل وانتقال

در صورت نیاز و یا کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت شهرستان
رتبه
  • 5