واگذاری و فروش شرکت رتبه ۵ نفت و گاز

شرکت معتبر به صورت شسته رفته واگذار میشود

سهامی خاص

+ توکن

+ گواهی صلاحیت ایمنی

شرکت دارای ۴ سال اعتبار کارتکس و ۲ سال اعتبار تعهد مهندس

بدون کارکرد و بدون بدهی میباشد .

 

امکانات
اعتبار کارتکس
 • 4 سال
اعتبار مهندس
 • 2 سال
نوع درخواست
 • آماده واگذاری
سال ثبت
 • 1396
نوع شرکت
 • سهامی خاص
هزینه
 • تماس بگیرید
نوع کارکرد
 • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
 • ثبت شهرستان
رتبه
 • 5
گذرواژه ساجات
 • دارد
کد اقتصادی
 • دارد