فروش رتبه های بدون کارکرد و اعتبار کامل 

_ رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات

 _ رتبه ۵ راه و ساختمان

_ رتبه ۵ ساختمان و تاسیسات

_ رتبه ۵ ساختمان

_ رتبه ۵ راه

_ رتبه ۵ آب

_ رتبه ۵ آب و راه 

و…

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت شهرستان