واگذاری شرکت گرید ۵ آب ۵ کشاورزی

واگذاری و فروش شرکت پیمانکاری

شرکت رتبه ۵ آب و ۵ کشاورزی

۴ سال اعتبار کارتکس

۲ سال اعتبار مهندس

شرکت صفر و بدون کارکرد

آماده واگذاری و انتقال

جهت اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در آگهی تماس بگیرید:

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت شهرستان
رتبه
  • 5