فروش و واگذاری شرکت رتبه ۵ ابنیه
سهامی خاص ،
 بدون کارکرد ،

اعتبار کارتکس ۴ساله

و اعتبار مهندس ۲ ساله

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت شیراز
رتبه
  • 5