شرکت رتبه ۵ مرمت آثار باستانی
سهامی خاص
بدون کارکرد
اعتبار کارتکس ۴ساله ، مهندس ۲ ساله ،
دارای توکن مناقصات

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده قرارداد
سال ثبت
  • 1399
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت ارومیه
رتبه
  • 5