فروش شرکت دو رتبه تاسیسات و تجهیزات با شرایط زیر :

۵ابنیه و ۵ تاسیسات ،

۵آب و تاسیسات ،

اعتبار ۴ساله گواهی صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه ،

قرارداد امتیازآور ۲ساله ،

بدون کارگرد ،

برای واگذاری موجود میباشد.

امکانات
اعتبار کارتکس
 • 4 سال
اعتبار مهندس
 • 2 سال
نوع درخواست
 • آماده واگذاری
سال ثبت
 • 1399
نوع شرکت
 • سهامی خاص
هزینه
 • تماس بگیرید
نوع کارکرد
 • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
 • ثبت شهرستان
رتبه
 • 5نفت و گاز / 5تاسیسات
گذرواژه ساجات
 • دارد
کد اقتصادی
 • دارد