انتقال شرکت پیمانکاری /

۵آب / ۵ راه / ۵ ابنیه /

واگذاری تک رشته و دو رشته /

سهامی خاص و مسئولیت محدود /

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
رتبه
  • رتبه5آب