انتقال شرکت پیمانکاری /

۵آب / ۵ راه / ۵ ابنیه /

واگذاری تک رشته و دو رشته /

سهامی خاص و مسئولیت محدود /