فروش رتبه ۵ آب و کشاورزی /

 تازه صدور ( صدورسال ۱۴۰۰ )

ثبت سال ۱۴۰۰ ،

بدون کارکرد ، بدون بدهی ،

اخذ مجوز آبیاری تحت فشار از سامانه نوین جهاد

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت شهرستان
رتبه
  • 5 آب / 5 کشاورزی