رتبه ۵ تک آب محدود تهران٣ سال اعتبار با کارکرد قابل تبدیل به ۴ 

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 3 سال
اعتبار مهندس
  • 1 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1399
نوع شرکت
  • مسئولیت محدود
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • با کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت تهران