فروش و واگذاری رتبه های پیمانکاری آماده ،

تک رشته ای ۵ آب ، ۵ ابنیه ، ۵ تاسیسات ،

دو رشته ای : ۵ آب و ابنیه / ۵ ابنیه و تاسیسات / ۵ آب و تاسیسات ،

سهامی خاص ، بدون کارکرد ،

آماده واگذاری و شرکت در مناقصات

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال