شرکت رتبه ۵ راه و ابنیه به فروش میرسد:

تازه صدور و تازه تاسیس

اعتبار کارتکس ۴ سال و مهندس ۲ سال

در صورت نیاز تماس بگیرید.

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده قرارداد
سال ثبت
  • 1399
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت قزوین
رتبه
  • 5