شرکت پیمانکاری دارای رتبه ۵ /

اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ /

۵ راهسازی و ۵ ابنیه وساختمان /

سهامی خاص /اعتبار کارتکس۴ساله و مهندس ۲ساله /

بدون کارکرد و بدهی /

آماده واگذاری 

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت کرج
رتبه
  • راه / ساختمان