شرکت پیمانکاری ثبت و صدور استان خوزستان ، دارای گرید ۵ ابنیه و ساختمان ، اعتبار کارتکس۴ساله و مهندس ۲ساله ، بدون کارکرد ، بدون بدهی آماده واگذاری میباشد.

در صورت نیاز با شماره قید شده در آگهاس تماس بگیرید.

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت شهرستان
رتبه
  • 5ابنیه ساختمان