فروش و واگذاری شرکت رتبه ۵ راه ، سهامی خاص ، بدون کارکرد ، اعتبار کارتکس ۴ ساله ، اعتبار مهندس ۲ساله ، ثبت شده در ساجار و ساجات .

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت شهرستان
رتبه
  • 5 راه