شرکت پیمانکاری با رتبه ۵ نفت و گاز ، کشاورزی

زمان اخذ رتبه پاییز سال ۹۹ ،

اعتبار کارتکس ۴ساله ،

اعتبار مهندس ۲ساله ،

آماده واگذاری و شرکت در مناقصات .

امکانات
اعتبار کارتکس
 • 4 سال
اعتبار مهندس
 • 2 سال
نوع درخواست
 • آماده واگذاری
سال ثبت
 • 1399
نوع شرکت
 • سهامی خاص
هزینه
 • تماس بگیرید
نوع کارکرد
 • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
 • ثبت شهرستان
رتبه
 • 5 نفت و گاز ، کشاورزی
گذرواژه ساجات
 • دارد
کد اقتصادی
 • دارد