فروش شرکت مسولیت محدود

اعتبار کارتکس ۴ سال/مهندس ۲ سال

ثبت تهران/سال ثبت۱۴۰۰

بدون بدهی مالیاتی

دارای توکن سامانه ستاد

آماده کار به فروش میرسد.

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • مسئولیت محدود
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • با کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت تهران
رتبه
  • 5