فروش و واگذاری شرکت پیمانکاری دارای رتبه ۵ آب ،

سهامی خاص ، اعتبار کامل کارتکس ۴ساله ،

بدون کارکرد ، بدهی بدهی و بدون کار در حال انجام ،

آماده واگذاری و نقل و انتقال ،

دارای مجوز آبیاری تحت فشار از جهاد ،

عضو سامانه نوین آبیاری .

انجام کلیه امور مربوطه توسط کارشناسان متخصص

امکانات
اعتبار کارتکس
 • 4 سال
اعتبار مهندس
 • 2 سال
نوع درخواست
 • آماده واگذاری
سال ثبت
 • 1399
نوع شرکت
 • سهامی خاص
هزینه
 • تماس بگیرید
نوع کارکرد
 • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
 • ثبت شهرستان
رتبه
 • 5 آب با مجوزآبیاری تحت فشارسامانه نوین
گذرواژه ساجات
 • دارد
کد اقتصادی
 • دارد