واگذاری شرکت پیمانکاری تاسیسات تجهیزات

دارای رتبه ۵ تاسیسات تجهیزات

رتبه شرکت تازه صدور بوده

دارای ۴ سال اعتبار کارتکس می باشد

دارای توکن سامانه ستاد،مجوز انتقال به تمام نقاط ایران

نوع شرکت سهامی خاص،ثبت ساجات،ثبت۱۴۰۰

کارکرد دارد،آماده کار

امکانات
نوع درخواست
  • آماده واگذاری