قابل توجه پیمانکاران حوزه آب ، راه :

شرکت دو رشته ای ، دارای ۲ رتبه پیمانکاری آب و راهسازی ،

سهامی خاص ، بدون بدهی و بدون کارکرد ، اعتبار رتبه ۴ساله جهت واگذاری و شرکت در مناقصات موجود میباشد .

در صورت نیاز شرکت تک رشته ای هم واگذار میگردد.

امکانات
اعتبار کارتکس
 • 4 سال
اعتبار مهندس
 • 2 سال
نوع درخواست
 • آماده واگذاری
سال ثبت
 • 1399
نوع شرکت
 • سهامی خاص
هزینه
 • تماس بگیرید
نوع کارکرد
 • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
 • ثبت شهرستان
رتبه
 • 5 آب / 5 راه
گذرواژه ساجات
 • دارد
کد اقتصادی
 • دارد