سلام

واگذاری و فروش شرکتهای رتبه ۵ پیمانکاری ،

ثبت و صدور استان تهران ،

همه رشته های پیمانکاری آب ، راه، ابنیه،نیرو،کشاورزی ، نفت و گاز و . . .

واگذاری فوری و مطمئن