سهامی خاص

ثبت شهرستان

دارای اعتبارکامل

بدون کارکرد

بدون بدهی

دارای تاییدیه ازسازمان برنامه وبودجه

دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری

بدون واسطه بابهترین قیمت برای اطلاع ازشرایط فروش لطفاتماس بگیرید