فروش شرکتهای رتبه پیمانکاری و مشاور ،

واگذاری شرکت پیمانکاری و مشاور جهت مناقصات ،

کلیه رتبه های پیمانکاری و مشاور (ابنیه ، تاسیسات ، راه ، آب ، کشاورزی ، برق ، نفت و گاز و . . .)

سهامی خاص / مسئولیت محدود ،

کارکرد دار / بدون کارکرد ،

ثبت شده در ساجات و ساجار ،

دارای اعتبار از سازمان برنامه و بودجه ،

انجام تغییرات و تنظیم صورتجلسات توسط کارشناسان مربوطه در کوتاهترین زمان ممکن ،

دفتر مرکزی : استان البرز

محدوده کاری : کل کشور