شرکت رتبه ۵ آب و ابنیه ساختمان ،

سهامی خاص ، بدون کارکرد ،

اعتبار کارتکس ۴ساله ، مهندس ۲ساله به فروش میرسد.

امکانات
اعتبار کارتکس
 • 4 سال
اعتبار مهندس
 • 2 سال
نوع درخواست
 • آماده واگذاری
سال ثبت
 • 1398
نوع شرکت
 • سهامی خاص
هزینه
 • تماس بگیرید
نوع کارکرد
 • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
 • ثبت شهرستان
رتبه
 • 5 آب / 5 ابنیه ساختمان
گذرواژه ساجات
 • دارد
کد اقتصادی
 • دارد