شرکت دارای گرید ۵ کشاورزی ،

سهامی خاص ،

کارتکس ۴ساله ،

مهندس ۲ساله ،

بدون کارکرد .

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • سهامی خاص
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت شهرستان
رتبه
  • 5 آب / 5 کشاورزی