شرکت دارای گرید ۵ کشاورزی ،

سهامی خاص ،

کارتکس ۴ساله ،

مهندس ۲ساله ،

بدون کارکرد .

امکانات
اعتبار کارتکس
 • 4 سال
اعتبار مهندس
 • 2 سال
نوع درخواست
 • آماده واگذاری
سال ثبت
 • 1399
نوع شرکت
 • سهامی خاص
هزینه
 • تماس بگیرید
نوع کارکرد
 • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
 • ثبت شهرستان
رتبه
 • 5آب / 5کشاورزی
گذرواژه ساجات
 • دارد
کد اقتصادی
 • دارد