واگذاری و فروش شرکت با رتبه ۵ آب 

شرکت سهامی خاص

اعتبار کامل 

و بدون کارکرد میباشد .

دارای مجور آبیاری تحت فشار

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت شهرستان
رتبه
  • 5