فروش و واگذاری شرکت رتبه ۵ ابنیه و ساختمان / اعتبار رتبه کامل / ساجاری و ساجاتی / سهامی خاص بدون کارکرد و بدون بدهی / کمترین قیمت در بازار نقل و انتقال در کمترین بازه زمانی ممکن برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید .