واگذاری شرکت رتبه ۵ ابنیه و نیرو / سهامی خاص / اعتبار کارتکس و مهندس کامل / ثبت و صدور سال ۱۴۰۰ / بدون کارکرد و بدهی / آماده ی نقل و انتقال میباشد / جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید