واگذاری و فروش شرکت رتبه ۵ سهامی خاص ابنیه ساختمان ،

اعتبار کارتکس ۴ساله و مهندس ۲ساله ، بدون کارکرد

ثبت و صدور جدید

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • توافقی
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت رشت
رتبه
  • رتبه5ابنیه