شرکت رتبه ۵ راهسازی سهامی خاص ، بدون کارکرد

و بدون بدهی آماده واگذاری میباشد.

اعتبار رتبه ۴ساله

دارای مهندس امتیاز عمران

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
رتبه
  • 5راه