شرکت سهامی خاص دارای گرید ۵ راه و تاسیسات تجهیزات ،

اعتبار کامل با ۴ سال کارتکس و اعتبار مهندس ۲ساله ،

بدون کارکرد ، بدون بدهی ،

ثبت شده در سازمان برنامه و بودجه ،

دارای کد و گذرواژه ساجات .

امکانات
اعتبار کارتکس
 • 4 سال
اعتبار مهندس
 • 2 سال
نوع درخواست
 • آماده واگذاری
سال ثبت
 • 1399
نوع شرکت
 • سهامی خاص
هزینه
 • تماس بگیرید
نوع کارکرد
 • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
 • ثبت شهرستان
رتبه
 • 5راه/ 5تاسیسات
گذرواژه ساجات
 • دارد
کد اقتصادی
 • دارد