واگذاری شرکتهای عمرانی رتبه دار دارای کارکرد و با رتبه۵/رتبه۴/رتبه۳/رتبه۲ابنیه/رتبه۱ابنیه/

فروش شرکت های رتبه۵و تازه تاسیس در تمامی رشته ها

ابنیه راه آب تاسیسات کشاورزی و…

+فروش شرکت گرید۳ ساختمان ثبت تهران

+فروش شرکت ۳ابنیه و۴تاسیسات

+فروش شرکت رتبه۳ابنیه و۴راهسازی

+فروش شرکت رتبه۴ابنیه و۵تاسیسات

+فروش شرکت رتبه۴ابنیه

+فروش شرکت رتبه۲ابنیه و۳راه

+فروش شرکت رتبه۱ابنیه و۳راه و۴آب

+فروش شرکت رتبه۱ابنیه ۳تاسیسات

+فروش شرکت رتبه۲ابنیه ۳تاسیسات ۴راه

تمامی شرکت دارای کارکرد و رزومه واقعی فروش ۱۰۰%سهام و جا به جایی شرکت بدون بدهی مالیاتی و بیمه دارای گواهی ارزش افزوده وتوکن (گذرواژه پسورد سامانه)

جهت کسب اطلاعات بیشتر شرکتها ونحوه واگذاری تماس حاصل فرمایید

امکانات
نوع شرکت
  • سهامی خاص