فروش شرکت رتبه ۵ راه وتاسیسات 

سهامی خاص

دارای اعتبار کامل وبدون کارکرد

دارای اعتبار مهندس ۲سال وکارتکس شرکت ۴سال

بدون بدهی

ثبت شهرستان وقابل انتقال به همه نقاط ایران

امکانات
اعتبار کارتکس
 • 4 سال
اعتبار مهندس
 • 2 سال
نوع درخواست
 • آماده واگذاری
سال ثبت
 • 1398
نوع شرکت
 • سهامی خاص
هزینه
 • تماس بگیرید
نوع کارکرد
 • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
 • ثبت شهرستان
رتبه
 • 5
گذرواژه ساجات
 • دارد
کد اقتصادی
 • دارد