فروش رتبه های پیمانکاری آماده در مشهد،

فروش شرکت تک رشته ای و دو رشته ای در خراسان رضوی ،

خرید و فروش شرکت دارای رتبه از سازمان برنامه و بودجه ،

در کلیه زمینه ها : ساختمانی و عمرانی ، تاسیساتی ، آبیاری و . . .

انجام صفر تا صد تغییرات و نقل و انتقال شرکت از صفر تا صد .