سلام

کلیه امور واگذاری شرکتها و رتبه های پیمانکاری پذیرفته میشود.

واگذاری شرکت رتبه دار پیمانکاری در زمینه عمرانی ، تاسیساتی ،

نیرو ، آبیاری و کشاورزی ، صنعتی و . . .

واگذاری شرکت و انجام امور نقل و انتقال توسط کارشناسان مجرب

در کمتریم زمان ممکن