شرکت رتبه ۵ راه و ابنیه ( ساختمان ) ثبت شهرستان , سهامی خاص , تازه تاسیس و بدون کارکرد و بدهی آماده واگذاری و فروش می باشد . شرکت دارای ۴ سال اعتبار رتبه ساجاری می باشد . نقل و انتقال در کمترین زمان ممکن انجام می شود .