فروش شرکت پیمانکاری ۵ گرید آب

فروش شرکت رتبه ۵ نیرو و تاسیسات –

فروش شرکت رتبه ۵آب و راه

فروش شرکت رتبه ۵ آب و کشاورزی

 تازه تاسیس

فروش شرکت رتبه ۵ نیرو و رتبه ۵ تاسیسات 

دارای اعتبار رتبه تا سال ۱۴۰۴

 دارای ۲ سال تعهد مهندس

 آماده شرکت در مناقصات شرکت تازه تاسیس بوده و کارکردی ندارد .

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 2 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • مسئولیت محدود
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت تهران
رتبه
  • 5
قیمت اعلامی
  • تماس بگیرید