فروش شرکت رتبه دار تاسیسات و تجهیزات ،

اعتبار کارتکس ۴ساله ، مهندس ۲ساله ،

بدون بدهی مالیاتی ،آماده واگذاری و نقل و انتقال .

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت شهرستان
رتبه
  • 5تاسیسات و تجهیزات