شرکت رتبه ۵ آب جهت واگذاری موجود میباشد ،

شرکت دارای رتبه پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه میباشد.

سهامی خاص ، بدون کارکرد ، ثبت و صدور سال ۱۴۰۰ میباشد.

در صورت نیاز تماس بگیرید.

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت شهرستان
رتبه
  • 5 آب