فروش کلیه شرکتهای رتبه دار و بدون رتبه  دارای گذرواژه- همگی با ارائه مفاصا حساب و بدون هیچگونه بدهی