فروش و واگذاری شرکت گرید دار /

پیمانکاری دارای رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات /

سهامی خاص / بدون کارکرد /

اعتبر کامل ( تازه صدور )

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت کرج
رتبه
  • 5تاسیسات