دعوت به همکاری از مهندسین امتیاز اور جهت اجاره مدرک 

مهندس عمران
راه
برق
مکانیک
شیمی
نقشه کشی
و….

مهندسین دارای مدرک کارشناسی مهندسین با حداقل ۳ سال سابقه بیمه در ۴ سال اخیر و مهندسین بازنشسته
تسویه به صورت نقدی و همراه با تعهد سلب مسئولیت و تعهد خروج مهندس
در صورت تمایل به اجاره مدرک خود با شماره درج شده در آگهی تماس بگیرید

 

امکانات
نوع درخواست
  • مورد نیاز است
مقطع تحصیلی
  • کارشناسی
مدرک تحصیلی
  • سایر موارد
نوع رتبه
  • رتبه دارد - پیمانکار
گواهی مهندس
  • سایر موارد
قیمت
  • تماس بگیرید
سابقه بیمه
  • 4 سال سابقه بیمه