مدرک تحصیلی جهت رتبه بندی

مهندس برق

دارای حداقل ۳ سال بیمه در ۴ سال اخیر

تسویه به صورت نقدی و توافقی

همراه با سلب مسئولیت محضری و تعهد خروج

جهت واگذاری مدرک با شماره درج شده در آگهی تماس بگیرید:

امکانات
نوع درخواست
  • مورد نیاز است
مقطع تحصیلی
  • کارشناسی
مدرک تحصیلی
  • برق
نوع رتبه
  • رتبه دارد - پیمانکار
گواهی مهندس
  • نیرو
قیمت
  • تماس بگیرید
سابقه بیمه
  • 4 سال سابقه بیمه