مهندس امتیاز آور عمران یا نقشه برداری

با حداقل ۳۶ ماه بیمه در چهار سال اخیر و مرتبط

جهت اخذ رتبه راه

تسویه به صورت نقدی و توافقی

همراه با تعهد سلب مسئولیت

جهت واگذاری مدرک با شماره درج شده در آگهی تماس بگیرید

 

امکانات
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
مقطع تحصیلی
  • کارشناسی
مدرک تحصیلی
  • سایر موارد
نوع رتبه
  • رتبه دارد - پیمانکار
گواهی مهندس
  • تاسیسات و تجهیزات
قیمت
  • تماس بگیرید
سابقه بیمه
  • 4 سال سابقه بیمه