مدرک تحصیلی جهت رتبه بندی

مهندس برق با حداقل ۳۶ ماه سابقه کار د ر ۴ سال اخیر از شرکت رتبه دار

قرار داد ۲ ساله و تسویه به صورت نقدی و توافقی

همراه با عدم سلب مسئولیت محضری

جهت واگذاری مدرک با شماره درج شده در آگهی تماس بگیرید

امکانات
نوع درخواست
  • مورد نیاز است
مقطع تحصیلی
  • کاردانی
  • کارشناسی
مدرک تحصیلی
  • برق
نوع رتبه
  • رتبه دارد - پیمانکار
گواهی مهندس
  • تاسیسات و تجهیزات
  • نیرو
قیمت
  • تماس بگیرید
سابقه بیمه
  • 4 سال سابقه بیمه